• تلفن: 88227088-021
  • ایمیل: info@varsun.net
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

فروش ویژه ویرا تدبیر ورسان

پورتال ویژه فروش ورسان در هر ماه بر مبنای یک مجموعه سینمایی باز و در طی مدت زمانی که هریک از پورتال باز می باشد، محصولات منتخب از هریک از برندهای ارایه شده توسط ورسان درارای شرایط ویژه فروش می باشد. شرایط ویژه فروش در برگیرنده کلیه نمایندگان و همکاران ورسان بوده، که شامل قیمت محصول، شرایط و مدت زمان تصویه ویژه می باشد. پورتال Starwars باز بوده و در تمامی برندهای ورسان محصول منتخب در این پورتال قابل سفارش می باشد. به منظور کسب اطلاعات تکمیلی، شما همراهان گرامی را به بازدید از محصولات منتخب تا پیش از زمان بسته شدن این پورتال دعوت می نماییم.

زمان باقی مانده تا بسته شدن پورتال StarWars

{"animation":"smooth","circlewidth":"0.1","backgroundwidth":"1.2","backgroundcolor":"#ededed","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#31e2a7","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#f4b41d","is_minutes":"1","minutesbackgroundcolor":"#ab46c4","is_seconds":"1","secondsbackgroundcolor":"#67a0c6","days_text":"Days","hours_text":"Hours","minutes_text":"Minutes","seconds_text":"Seconds"}

پورتال مقصد خود را انتخاب کنید

همراهان گرامی ویرا تدبیر ورسان

به منظور اطلاع کامل از شرایط ویژه فروش در طی مدت زمان باز بودن پورتال Starwars با کارشناسان فروش ورسان با شماره تماس 88227088-021 تماس حاصل فرمایید.